Komfortluftridåer

En behaglig och miljövänlig entré

En luftridå fungerar väl om den täcker hela dörröppningen och har tillräcklig värmekapacitet för att värma upp den inkommande kalla luften till en behaglig temperatur. Valet av rätt typ av luftridå beror på dörrens höjd och bredd samt mängden naturlig ventilation genom den öppna dörren.

Luftridåns styrka

En korrekt fungerande luftridå behöver inte förflytta mycket luft. En luftridås styrka bestäms av det korrekta förhållandet mellan hastighet och bredd för luften som blåses ut. Lufthastigheten fastställs även genom turbulensen i luftflödet. Genom att använda Biddles patenterade likriktningsteknik blåser luftflödet inte ut snabbt, och mycket mindre luft behöver förflyttas än i en luftridå utan likriktare. Förutom att det ger högre komfort behövs även lägre kapacitet i värmepannan och energiförbrukningen minskar. Effektiviteten minskar med en luftridå som är för stark eftersom luftströmmen kolliderar med golvet och en del av värmen går förlorad.

Biddle CA2

Komfortluftridåer
Modell SR

Komfortluftridåer
Modell CITY

Industriella luftridåer
Modell IndAC2