TEL: +46-8-792 29 75

Hotellmodul

Stravent OY:s hotellmodul arbetar med luftflöden mellan ca 15-30 l/s. Modulen är primärt avsedd för att arbeta med sk stratifierad ventilationsteknik, därigenom öka luftutbyteseffektiviteten och bortförsel av värme och föroreningar på ett energimässigt optimalt sätt. Modulen är försedd med värme- och kylbatteri och kan levereras med eller utan Styr och regler.

Kyleffekten vid 24° 50% RH och ?t vatten är ca 750 Watt Service av enheten sker enkelt genom en nedfällbar lucka som blottar hela batteripaketet och gör enheten enkel att dammsuga av.