TEL: +46-8-792 29 75

AKTUELLT

Ny Artikeln som är publicerad i Bygg & teknik 2/10, 2010.
Artikelförfattare är Norbert Fichter.

Ladda pdf-filen: Ventilationseffektivitet_2010.pdf (pdf)

Inneklimatets kvalitet och dess effekt på de anställdas hälsa och välbefinnande är centrala teman när inomhusmiljön diskuteras. Samtidigt har kraven på energieffektivitet ökat.

Tidningen Energi & Miljö har i nr 1/08 publicerat artikeln Ny ventilationsmetod – Termisk komfort, luftkvalitet och energiprestanda av professor Bahram Moshfegh från Linköpingsuniversitet.

”Högimpulsventilation kan spara mycket energi”. Bengt Sellö skriver om Stravent-tekniken i Energi & Miljö nr 4.